A A A

Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre

 • Lover og forskrifter

  Se spesielt barnelova § 47 Rett til opplysningar om barnet.

  Lover

  Barnelova

  Retningslinjer

  Informasjon fra skolen til barnets foreldre når disse ikke bor sammen (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og du er den av foreldrene som barnet ikke bor hos, kan du henvende deg til skolen og be om å få informasjon direkte. Skolen plikter da å holde deg løpende orientert om barnets skolegang. Er du biologisk forelder, men uten foreldreansvar, har du rett på informasjon om barnet bare i de tilfeller du henvender deg direkte til skolen.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage til Fylkesmannen på avslag om å få informasjon. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som har gitt avslaget, vurdere om det er grunn til å endre det.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Grunnskolene
  Epost:rikke.raknes@alta.kommune.no
  Postadresse:Markveien 26, 9510 Alta
  Besøksadresse:Markveien 26, 9510 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31