A A A

Informasjon fra Alta Brannvesen: Forebygging av båtbrann

informasjon

De fleste branner om bord i fritidsbåter skyldes manglende vedlikehold og teknisk svikt.

Ved hjelp av jevnlig vedlikehold og nøye kontroll av brennstoffanlegget kan man forebygge ulykker.

Hva kan brenne i en fritidsbåt? Motorbrennstoff og kokeapparater representerer den største brannrisikoen ombord i fritidsbåter. Båter med innenbords bensinmotor eller gassinstallasjon har langt større brann-/eksplosjonsfare enn båter med andre løsninger.

Til tross for alle forebyggende tiltak vil brann likevel kunne oppstå. Ha derfor riktig brannslukningsutstyr i båten, og lær å bruke det. Røykvarsler bør også være obligatorisk om bord båter hvor en overnatter.

Godt og jevnlig vedlikehold er den beste forsikringen mot båtbrann.
- Gå nøye igjennom båtens drivstoffanlegg hver vår, og skift ut slitte og dårlige deler.
- Snu brannslukningsapparatene opp/ned et par ganger i løpet av sesongen for å fordele pulveret, og sjekk om trykket er riktig.
- Før hver tur, og etter hver bensinfylling, må det undersøkes om det er eller har vært lekkasje. Bruk nesa og lukt. Kjør utsugingsvifte under bunkring og noen minutter etter.
- Følg brannreglene.

BRANNREGLENE:
1) Søl ikke med bensin eller olje.
2) Elektriske anlegg, koke- og varmeapparater må installeres og repareres av fagfolk.
3) Ildfarlige væsker må oppbevares i godkjente kanner og sikres mot slingring.
4) Husk minst ett 2-kilos pulverapparat til brannslukking.
5) Luft ut motorrom. Bruk nesa til å finne lekkasjer.
6) Bruk ikke choke i utide.
7) Stopp motoren straks dersom du merker lekkasje.
8) Stopp motoren og slokk åpen flamme når du skal fylle bensin eller olje. Ha brannslokkingsapparatet for hånden.
9) Ved brann kan tanker eksplodere. Ha flytemidler klar til bruk og vær forberedt på å forlate båten.
10) Steng alle utløp for bensin, gass eller olje når turen er avsluttet. Tøm askebegre.
11) Monter røykvarsler.

eksempel på båtbrann.jpg

Skjema