A A A

Info fra landbrukskontoret

Kyr_1386x924

Søknadsfrister, erstatningsordninger, seminar høsten 2017

Landbrukskontoret minner om ulike søknadsfrister, tilskudds-og erstatningsordninger som kan søkes på, og seminar som kommer høsten 2017.

Produksjonstilskudd: Søknadsfrist 15.10.17 (NB! Telledato 01.10.17)

RMP (Regionalt miljøprogram): Søknadsfrist 15.10.17 (Enkeltsøkere) 01.11.17 (Beitelag)

Erstatning for avlingssvikt: Søknadsfrist 31.10.17

Grøftetilskudd (Tilskudd til drenering av jordbruksjord): Ingen frist (men så raskt som mulig)

SMIL- midler (Spesielle miljøtiltak i jordbruket): Søknadsfrist 31.10.17

Avstandsregulering og tynning med formål å øke skogproduksjon: Søknadsfrist 01.11.17

 

Hurtigruteseminar: Påmeldingsfrist 01.11.17. Stipend for dekning av deltakeravgift og evt. reiseutgifter for unge søkere søknadsfrist 23.10.17.

 

Bondeboka: En flott digital "Bondebok" er utarbeidet av Fylkesmannen i Hordaland. Det anbefales å ta en titt på denne.

 

Inoskriv er sent ut til alle landbruksutøvere i Alta kommune. Se hele infoskrivet her.

Skjema