A A A

Info fra landbrukskontoret nr. 1 2021

Foto: Arne Johanson

Landbrukskontoret gir ut infobrev til bønder i Alta kommune 2 ganger i året, vår og høst.

Infobrevet inneholder tidsfrister for ulike virkemiddelordninger og nyheter som berører landbruket i Alta kommune.

Les infobrevet her

 

Skjema