A A A

Info fra landbrukskontoret høsten 2020

Kyr-+H%C3%B8st+2020

Landbrukskontoret sender ut infobrev til bønder i Alta kommune 2 ganger i året, vår og høst.

Inforbrevet inneholder tidsfrister for ulike virkemiddelordninger og nyheter som berører landbruket i Alta kommune.

Les infobrevet her.

 

PTH%C3%B8st+2020
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang#veiledning
RMP+H%C3%B8st+2020
https://www.fylkesmannen.no/tf/rmp

Skjema