A A A

Info fra landbrukskontoret høsten 2019

Kyr

Landbrukskontoret gir ut infobrev til bønder i Alta kommune 2 ganger i året, vår og høst.

 

Infobrevet inneholder tidsfrister for ulike virkemiddelordninger og nyheter som berører landbruket i Alta kommune.

Les infobrevet her

 

Skjema