Vaksineringen vil være mandag, tirsdag og torsdag i de nevnte ukene.

Vi starter vaksineringen kl. 12:00 og avslutter 19:30

Oppmøte: Finnmarkshallen – inngang til fotballarenaen.
Alle vil motta kølapp ved inngangen.

Fra tidligere år vet vi at mange møter opp samtidig – derfor må en del ventetid påregnes.

 

Influensavaksine anbefales spesielt for personer i disse gruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk luftveissykdom
  • kronisk hjerte- og karsykdom
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt infeksjonsforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom etter individuell vurdering av lege

De samme gruppene tilbys også vaksine mot lungebetennelse.
Personer i risikogruppe som bor i distriktene, kan henvende seg til hjemmetjenesten.

Priser

 • Risikogruppe med frikort: gratis
 • Risikogruppe uten frikort: kr. 50,-
 • Ikke risikogruppe: kr. 200,-
 • Vaksine mot lungebetennelse (Pneumovax): kr. 350,-