A A A

Knut Roger Lillemoen

Formann

krli@alta.kommune.no

Telefon: 78 45 52 39

Kommunalteknikk drift Øyra

Ansatte
Navn Tittel Telefon Mobil

Alta Havn KF

Arnt Nilsen Havnekaptein 78 44 69 10 906 34 518
Hans Roar Christiansen Havnesjef 78 44 69 10 408 57 634
Ketil Iki Konsulent 78 44 69 10 901 58 338

Alta bibliotek

Annelene Thomassen Steine Bibliotekar 78 45 58 60
Jorid Olsen Avdelingsleder 78 45 58 51
Monika Wirkola Avdelingsleder
Ole David Østli Bibliotekar 78 45 58 51
Sonja-Kristin Granaas Leder Alta bibliotek 78 45 58 55
Stine Iren Ballovarre Bibliotekar

Alta kultursal

Benedicte Lyng Produsent 979 73 254
Kjetil Linnes Tekniker 974 95 553 455 11 938

Altagårdshagen

Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Renate Opgaard Thomassen Fagleder Aspelund Dagsenter 469 04 421

Avdeling for samfunnsutvikling

Annette Åsgård Arealplanlegger 78 45 51 12
Dag Arne Johannessen Rådgiver Næring 78 45 51 37
Gjermund Abrahamsen Wik Folkehelsekoordinator 78 45 52 11 916 03 856
Hallgeir Strifeldt Fagansvarlig Arealplan 78 45 51 09
Ingrid Holtan Fredriksen Arealplanlegger 78 45 51 14
Jørgen Kristoffersen Næringssjef 78 45 51 30 997 94 344
Lise Amundsen Arealplanlegger 78 45 51 46
Nadine Ekløf Arkitekt 78 45 51 13
Oddvar Konst Kommunalleder Samfunnsutvikling 78 45 51 32 481 01 562
Reidar Olsen Areal- og samfunnsplanlegger 78 45 51 50
Renate Mienna Olsen Landbruksrådgiver 78 45 51 21
Roger Hoaas Rådgiver utbyggingsavtaler 78 45 53 41
Signe Olaussen Jordbrukssjef 78 45 51 20 977 09 996
Siv Suhr Grunnforvalter 78 45 51 54
Tor Håvard Sund Skogbrukssjef 78 45 51 23 930 11 134
Veslemøy Grindvik Kommuneplanlegger 78 45 51 58

Barn og ungetjenesten

Sentralbord barnevernstjenesten 78 45 53 25
Agnes Solbakken Konsulent 453 96 945
Anita Alice Jensen Barnevernskonsulent 453 96 983
Anne Charlotte Solheim Barnevernskonsulent 941 56 958
Beate Jenssen Konsulent 453 96 995
Bente Suhr Konsulent 78 45 53 27
Bernhard Hienerwadel Fagleder Storbakken ungdomssenter 468 53 712
Bjørg Isaksen Barnevernsleder 453 96 971
Christine Erland Barnevernskonsulent 911 49 684
Connie Jakobsen Barnevernskonsulent 468 50 526
Constance Levang Barnevernkonsulent 453 96 942
Eirin Johansen Atferds/Samspillsterapeut 453 96 982
Frid Haldorsen Barnevernskonsulent 480 27 052
Guro Ø. Johansen Barnevernkonsulent 917 56 890
Hege Hansen Barnevernskonsulent 453 96 925
Ida Annie Thomassen Barnevernskonsulent 453 96 984
Ina Dalseng Barnevernskonsulent 904 18 418
Julie Lindkvist Permisjon
Karianne Evenmo Andersen Tiltaksteam 453 96 906
Kristin Strømsnes Barnevernskonsulent 453 96 965
Laila Somby Barnevernkonsulent 908 80 183
Lena Johansen Virksomhetsleder 900 43 939
Lillian Eriksen Barnevernskonsulent 453 96 911
Line Olsen Barnevernkonsulent 475 00 710
Maria Wirkola Rådgiver økonomi 476 59 629
Marie E. Masvik Barnevernkonsulent 480 46 359
May E. Nilsen Barnevernkonsulent 476 76 116
Mona Mathiassen Barnevernkonsulent 453 96 938
Monica Skrindo Sedahl Barnevernkonsulent 453 96 910
Randi Opgård Barnevernskonsulent 453 96 916
Renate Moe Institusjonsleder Storbakken ungdomssenter 481 75 419
Roger Tobiassen Avdelingsleder Flyktningetjenesten 450 87 839
Roger Gamst Barnevernskonsulent 902 86 844
Sandra A. Hansen Barnevernskonsulent 904 10 185
Siss-Mari Solli Fagleder Tiltaksteam 453 96 909
Svanhild Marie Jørgensen Saksbehandler Flyktningetjenesten 453 96 961
Sven Kåre Bunæs Barnevernskonsulent 482 21 172
Tina Lisø Tiltaksteamet 453 96 979
Tonje Hågensen Barnevernskonsulent 905 33 947
Vårinn Sollied Tiltaksteam 481 00 657
Veronica Dreyer Barnevernskonsulent 481 76 231

Barnehage

Anita Bakken Styrer Tverrelvdalen barnehage 990 07 246
Anita Thomassen Styrer Sentrum barnehage 472 33 494
Anita Wahl Styrer Saga barnehage 902 88 435
Anne-Lill Pedersen Styrer Oterfaret barnehage 942 76 118
Dagmar Andreassen Styrer Aronnes barnehage 948 44 484
Gry M. Røe Styrer Breidablikk barnehage 948 11 799
Kariann Hætta Rådgiver barnehage 453 96 919
Lise Jonas Styrer Rafsbotn barnehage 481 81 958
Monika Skum Styrer Guovddáš mánáidgárdi 480 63 247
Nina Sørensen Barnehagefaglig ansvarlig 908 29 695
Siri Vebenstad Styrer Kaiskuru barnehage 952 11 617
Siv-Kristin Ryeng Styrer Talvik oppvekstsenter barnehage 996 90 162
Solveig Moe Styrer Leirbotn oppvekstsenter barnehage 900 35 756
Yvonne Heitmann Styrer Kronstad barnehage 915 93 914

Bistand

Anita Herstad Tangen Virksomhetsleder for tilrettelagte boliger 918 80 195
Anita Prebensen Avdelingsleder habiliteringstjenesten 78 45 54 15 453 96 914
Anne Marit Gunes Boleder - Kinoveien 16 / Skiveien 16 /Komsahøyden 15 78 43 40 34 452 95 445 452 05 766
Berit Mikalsen Boleder Maskinsvingen 21 78 43 48 40 452 95 747
Gro Hege Lillevik Boleder - Trudvang 21 78 43 10 55 941 31 101
Hege Kristin Isaksen Saksbehandler 78 45 56 09
Isabell Pedersen Avdelingsleder Kongleveien 35 453 94 069
Kari Valen Avdelingsleder Skansen 941 73 574
Lisbeth Sollunn Boleder - Frøyasvei 2 452 55 619
Maria Andreassen Boleder Myrveien 9/ Avlastningen/ Myrveien 12 78 43 36 11 974 07 601
Mette Kristoffersen Konsulent 453 96 939
Siri Isaksen Virksomhetsleder bistand 78 45 56 18
Sissel Strifeldt Konsulent 78 45 56 15
Tonee C. Thomassen Vernepleierkonsulent 78 45 54 28
Trine Andreassen Avdelingsleder Midtbakkveien 24 458 68 105 907 96 645
Trine Andreassen Åsveien 45, Granåsen bolig 468 43 035 480 94 616
Unn Mari Borissen Avdelingsleder miljøarbeidertjenesten 902 46 752

Brann

Ørnulf Oskal Konstabel 78 45 50 02
Albert Vekve Konstabel 78 45 50 02
Asbjørn Sivertsen Konstabel 78 45 50 02
Bjørn Tore Andersen Konstabel 78 45 50 02
Dagfinn Storvann Konstabel 78 45 50 03
Fredrik Arnesen Feier 970 56 333
Gøran Mathisen Konstabel 78 45 50 02 970 56 333
Geir Arne Nilsen Brannkonstabel 78 45 50 02
Geir Ivar Thomassen Brannkonstabel 78 45 52 38 41433708
Jan Eilif Wisløff Formann 78 45 50 02
Jim Daniel Pettersen Brannkonstabel 78 45 50 02 916 06 050
Kjell-Erik Thomassen Avdelingsleder beredskap 78 45 50 03 905 70 125
Kjetil Suhr Konstabel 78 45 50 02
Knut Suhr Brannsjef/Virksomhetsleder Brann 78 45 50 08 971 20 503
Marit Wisløff Branningeniør 78 45 52 55 917 38 395
Roger Pettersen Konstabel 78 45 50 02 916 06 050
Roger Thorsen Avdelingsleder forebyggende 78 45 50 04 900 20 794
Svein Ole Arnesen Konstabel 78 45 50 02
Terje Jonas Formann 78 45 50 02
Tor Inge Lethigangas Formann 78 45 50 02
Torleif Forsberg Postombud 78 45 50 02

Budsjett og innkjøp

Arne Dahler Budsjettansvarlig 78 45 52 03 994 16 116
Hanne Kristine Molberg Rådgiver budsjett 78 45 52 23
Heidi Nilsen Røst Økonomirådgiver 78 45 53 64
Jon-Arve Pedersen Rådgiver innkjøp 926 88 800
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Marianne Nielsen Gschib Rådgiver innkjøp 78 45 53 63
Martine Guttormsen Rådgiver innkjøp 476 72 144
Runar Terje Foslund Bilansvarlig 907 95 420
Tina Hoaas Innkjøpsansvarlig 78 45 53 67 400 42 221

Byggesak

Åmund Rognli Saksbehandler Byggesak 78 45 51 68
Ailin Therese Gaino Sara Ingeniør/saksbehandler deling 78 45 51 33
Ann Elisabeth Karlsen Fagansvarlig byggesak 78 45 51 47 95101200
Anne Therese Bakken Arnesen Byggesaksbehandler 78 45 51 40
Christel Thomassen Juridisk rådgiver 78 45 51 27
Inger Elisabeth Haug Jurist 78 45 52 54
Karina Kroken Saksbehandler byggesak 78 45 51 04
Kristian Nilsen Saksbehandler byggesak 78 45 51 45
Mikkel Nils Eira Saksbehandler byggesak 78 45 51 17
Tom-Egil Thomassen Saksbehandler (byggesak/seksjonering) 78 45 51 10
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Bygningsdriftsseksjonen

Øyvind Kristiansen Driftspersonale
Anders Haraldstad Driftspersonale
Arne Hågensen Driftsleder 997 98 576
Dag Arne Hansen Driftspersonale
Espen Johnsen Fagarbeider
Espen Johnsen Driftsansvarlig 900 71 848
John Anders Mella Fagarbeider
Johnny Paulsen Driftspersonale
Jonny Olsen Driftsansvarlig 476 28 748
Knut Ivar Bang Driftspersonale
Odd Arild Pedersen Fagarbeider
Ottar Nango Driftspersonale
Sture Sigvaldsen Driftsansvarlig Alta helsesenter 993 97 920

Diabeteskontor

Jorunn Sønvisen Bye Diabetessykepleier 78 45 54 61
Torild Simensen Diabetessykepleier 78 45 53 37

Ergo- og fysioterapitjenesten

Ann Gøril Riise Fysioterapeut 78 45 55 37
Anne-Marie Qvarme Oksavik Ergoterapeut 78 45 55 13
Bjørn Inge Amundsen Ergoterapeut 78 45 53 85
Eirik Forsberg Hjelpemiddeltekniker 900 80 629
Elisabeth Dahl Jensen Ergoterapeut
Evie Einvik-Heitmann Frisklivskoordinator 78 45 55 10 900 69 319
Finn Nørstad Hjelpemiddeltekniker 466 24 288
Hege-Kristin Farstad Permisjon
Hilde Helgesen Ergoterapeut 78 45 55 38 950 36 111
Karin Holm Olaussen Fysioterapeut 78 45 55 14 977 68 502
Karin Pedersen Ergoterapeut 78 45 55 11 913 15 498
Kristian Moe Fysioterapeut 78 45 55 14 411 05 878
Lene Pedersen Ergoterapeut 78 45 55 12
Lene Skoglund Servicemedarbeider 78 45 55 10
Linda Berg Fysioterapeut 78 45 55 37
Rebecca Møller Permisjon
Ruth Forsberg Ergoterapeut 78 45 55 12
Stian Lund-Lyngmo Avdelingsleder 78 45 55 15 952 23 823
Tonje Emaus Fysioterapeut 78 45 55 14 924 12 755

Fagforbundet

Mohamed Abdi Mohamed Hovedtillitsvalgt 50% 458 01 931

Flyktningehelsetjenesten

Ann Roarsen Helsesøster/Faglig leder 78 45 54 26 404 68 900
Karina Johansen Helsesøster 78 45 54 38 464 15 332
Mona Bakke Sykepleier 78 45 54 29 467 44 883

Geodataseksjonen

Jan Are Mienna GIS-rådgiver 78 45 51 43
Roy Knutsen Fagansvarlig geodata 78 45 51 49

Helse- og sosialadministrasjonen

Britt Hågensen Saksbehandler/ Sekretær 78 45 54 02
Camilla Pedersen Systemansvarlig Profil 78 45 56 43
Frode Øverjord Kommuneoverlege 78 45 54 23
Gunn Helga Martinsen Konsulent 78 45 54 44
Hege Stenbakk Prosjektleder KomUT Finnmark 78 45 54 35
Ingunn Torbergsen Nestleder Helse og sosial 78 45 54 10
Johanna Isaksen Rådgiver 78 45 54 57
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Jorunn Nordholm Prosjektkonsulent 78 45 54 04
Karina Haus Steinshylla Samhandlingskoordinator 78 45 54 36 454 46 607
Knut Johansen Økonomirådgiver 78 45 53 62 784 55 546
Kristin Tørum Helsekonsulent 78 45 54 37
Lill Storvik Konsulent 78 45 54 31
Linda Kristin Suhr Prosjektleder 78 45 54 46 957 43 456
Mariann Alexandersen Prosjektmedarbeider 952 82 352
Marie Stavang Rådgiver 78 45 54 45 970 63 984
Sissel Strifeldt Konsulent 78 45 56 15

Helseavdelingen

Gøril Karlsen Virksomhetsleder 78 45 54 17 917 50 865
Ragna Iren Eikanger Avdelingsleder legetjenesten 78 45 54 19
Wenche Andersen Leder legevakt 78 45 56 30

Helsestasjons og skolehelsetjeneste

Aina Nordstrand Helsesykepleier 453 96 917
Anita Nilsen Helsesykepleier 452 77 072
Astrid Rasdal Kemi Helsesykepleier 916 12 346
Beate Lund Opgård Helsesykepleier 453 96 980
Britt Helene Skum Walseth Helsesykepleier 453 96 912
Elisabeth Hagen Sykepleier 916 37 416
Eva Kristine Bull Sykepleier 453 96 988
Hanne Rosted Helsesykepleier 979 89 950
Helena Marie Hykkerud Permisjon
Ingunn Vangen Helsesykepleier 453 96 932
Janne Normann Helsesykepleier 453 96 923
Lill-Beate Evensen Helsesykepleier 453 96 981
Lindis Ringen Helsesykepleier 475 07 559
Linn Kristin Bjørgve Helsesykepleier 916 65 926
Lise Flage Karlsen Sykepleier 960 95 361
Marit Konst Helsesykepleier 453 96 933
May-Lene Isaksen Helsesykepleier 453 96 949
May-Liss Ordemann Olsen Helsesykepleier 453 96 924
Siri-Linn Järnhäll Permisjon
Tone Dervo Avdelingsleder 997 90 362
Tor-Inge Kristensen Sykepleier 901 82 406

Hjemmetjenester og sykehjem

Anita Herstad Tangen Virksomhetsleder for tilrettelagte boliger 918 80 195
Aslaug Murberg Samhandlingskoordinator 78 45 54 36
Elisabeth Alexandersen Avdelingsleder 78 45 56 50
Inga Evelyn Gaup Avdelingsleder Ekornsvingen sykehjem 78 44 60 70
Inger Johanne Kristensen Virksomhetsleder sykehjem 78 45 54 56 481 37 831
Kate Mortensen Avdelingsleder Kåfjord sykehjem 78 45 77 22
Lisa Mathisen Leder hjemmesykepleien avdeling Altafjord 416 44 136
Mette Gro Bekkemellem Leder hjemmesykepleien avdeling vest 78 45 56 44
Randi Åkvik Leder hjemmesykepleien avdeling øst 78 45 54 47
Silvia Boasso Kreftkoordinator 78 45 53 22 915 26 477
Siw Anita Sletten Virksomhetsleder 971 82 938
Solrun Simonsen Permisjon
Stina Paulsen Virksomhetsleder Altagårdshagen 78 45 57 64
Trond Bjørnø Leder Helsesenteret sykehjem 78 45 55 01
Vibeke Lillevik Sykepleiekonsulent 78 45 54 41

Hovedverneombud

Nils Arne Skum Hovedverneombud 78 45 53 75 465 43 944
Pål Brekke Vara hovedverneombud 412 49 136

Hverdagsrehabiliteringsteamet Alta

Kristine Johnson Ergoterapeut 905 21 396
Mayliss Berg Sykepleier 906 93 802
Mette Hætta Fysioterapeut 907 03 192

Kjøkkenet Alta Helsesenter

Kjartan Nygård Leder 78 45 55 25
Per Christian Tronstad Ass.kjøkkensjef 78 45 55 25

Kommunale Bygg

Øystein Høydal Brannansvarlig helsebygg 902 15 795
Arne T. Hågensen Avdelingsleder Drift og vedlikehold 78 45 52 20 997 98 576
Galina Estremskikh FDV-ingeniør 967 07 840
Johan Fredrik Nilsen Prosjektleder 78 45 52 26 907 23 234
Kathrine Skau Fagansvarlig utbygging 995 00 727
Kathrine Suhr Prosjektleder 994 38 339
Katrine Røkenes Nilsen Prosjektleder 400 48 178
Rigmor Endresen Virksomhetsleder Kommunale Bygg 901 49 925
Risten Hætta Prosjektleder 988 92 772
Stig Jøran Furu FDV-ingeniør 957 78 604
Trine Østmo Prosjektleder 78 45 52 31 952 73 570

Kommunalteknikk driftsseksjon Øyra

Erling Kristensen Fagarbeider 901 99 345
Geir Haldorsen Fagarbeider
Geir Roald Hågensen Fagarbeider
Knut Roger Lillemoen Formann 78 45 52 39
Magne Opgård Avdelingsleder drift 78 45 52 25
Ole Johnny Holten Fagarbeider
Ole Viggo Føleide Fagarbeider
Per Egil Bjørnstad Fagarbeider
Raymond Lien Fagarbeider
Roar Wirkola Fagarbeider
Steinar Suhr Fagarbeider
Stig Gallavara Fagarbeider
Torbjørn Hay Fagarbeider
Trond Thomassen Fagarbeider
Ulf Vidar Nilsen Fagarbeider
Widar Hansen Fagarbeider

Kommunalteknikk parkeringsseksjon

Asbjørn Volden Trafikkbetjent
Britt Mikalsen Trafikkbetjent
Jon-Vegar Nilsen Leder parkering 960 95 360
Kenneth Magne Warth Trafikkbetjent
Magne Karesius Johansen Trafikkbetjent
Vibeke Tangstad Trafikkbetjent

Kommunalteknisk avdeling

Cicilie Kåsbøll Prosjektleder Investeringsprosjekter 78 45 52 13 902 02 331
Jan-Eirik Eilertsen Byggeleder/Fagansvarlig Kommunalteknikk 78 45 52 14 992 47 595
Jon Magne Thomassen Fagansvarlig avløp 78 45 52 04 959 63 601
Kjetil Jørgensen Krane Prosjektleder 416 84 835
May Qvive Avdelingsingeniør 78 45 52 27 952 80 087
Richard Raanes-Bendiksen Rådgiver sikkerhet og beredskap 466 36 597
Sindre Olsen Skoglund Ingeniør 78 45 51 93 959 33 381
Tom-Frode Hansen Fagansvarlig vei 915 82 798
Tommy Johansen Fagansvarlig vann 78 45 52 07 408 51 990
Tommy Pettersen Kundekonsulent 78 45 53 86 917 70 469
Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02 916 19 358

Kulturskolen

Birger Andre Nilsen Kulturskolelærer 78 45 50 80 995 82 028
Bjørn Roald Mikkelsen Leder Alta kulturskole 78 45 50 80 911 39 958
Edita Jørgensen Kulturskolelærer 78 45 50 83 455 01 385
Hege Annestad Nilsen Kulturskolelærer 78 45 50 80 917 84 780
Hege Merete Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 951 97 216
Idun Hjellestad Jørgensen Kulturskolelærer 78 45 50 80 951 60 496
Inger Lise Kristensen Kontorfullmektig 78 45 50 80 977 45 507
Kristine Hansen Kulturskolelærer 78 45 50 80 454 63 585
Leanna-Jay Lunde Kulturskolelærer 78 45 50 80 473 38 973
Ling Yang Kulturskolelærer 78 45 50 80 468 11 967
Lisa Pedersen Kulturskolelærer 78 45 50 80 954 94 365
Odd Håvard Holtet DKS koordinator 994 45 172
Per Andersson Kulturskolelærer 78 45 50 80 479 58 515
Stig Esjeholm Kulturskolelærer 78 45 50 80 915 36 329
Tatiana Heitmann Kulturskolelærer 78 45 50 80 416 47 714
Thomas Beck-Andersen Assistent 78 45 50 80 414 68 365
Torstein Teigum Giertsen Kulturskolelærer 78 45 50 80 994 73 585
Tove Pettersen Kulturskolelærer 78 45 50 80 959 89 167

Kulturvirksomheten

Aase-Kristin H. Abrahamsen Rådgiver idrett 78 45 53 82 419 04 276
Benedicte Lyng Produsent 979 73 254
John-Harald Skum Rådgiver allmenkultur 411 21 529
Tommy Berg Rådgiver allmenkultur 951 79 160
Tor Helge Reinsnes Moen Kulturleder 900 81 680

Lønn og regnskap

Anette Bartholdsen Konsulent lønn 78 45 53 53
Anne Karin Ingebrigtsen Konsulent regnskap 78 45 53 65
Bjørg Daniloff Rådgiver lønn 78 45 53 35
Einar Halvorsrud Konsulent 78 45 50 54
Hege Holmgren Konsulent regnskap 78 45 51 98
Ioulia Medvedeva Konsulent lønn 78 45 54 06
Jan Sigmund Solbakk Konsulent regnskap 78 45 53 55
Kathrine Ernstsen Leinan Leder 78 45 53 60 414 66 332
Laila Jørgensen Konsulent lønn 78 45 53 34
Line Vistnes Konsulent lønn 78 45 50 63
Mary Synnøve Johansen Konsulent regnskap 78 45 53 57
May Britt Hansen Konsulent regnskap 78 45 53 49
Mette Holmen Kleven Rådgiver lønn 78 45 53 51
Solfrid Bang Konsulent lønn 78 45 54 08
Tore Isaksen Konsulent regnskap 78 45 53 59

Miljø, park og idrett

Amund Heitmann Suhr Naturforvalter 78 45 51 36
Anna Utkilen Ingeniør 414 56 193
Ivar Erdal Fagarbeider/Arbeidsleder park
Jon-Håvar Haukland Virksomhetsleder Miljø, park og idrett 78 45 51 35 913 42 536
Marie Rushfeldt Spesialkonsulent 78 45 51 34 997 26 275
Per Erik Bjørnstad Avdelingsleder Park og idrett 78 45 52 09 952 20 536
Tor-Håkon Lund Olsen Fagarbeider/Arbeidsleder 908 28 688

Nordlys Legesenter

Øystein Rønbeck Fastlege 78 45 75 45
Arve Øslyngen Fastlege 78 45 75 45
Audhill Strand Johnsen Sykepleier 78 45 75 45
Dina Pettersen Sykepleier 78 45 75 45
Elin Lille Jøraholmen Medisinsk sekretær 78 45 75 45
Joau Chumbo Vikarlege
Lill-Anita Strande Sykepleier 78 45 75 45
May Bente Iversen Helsesekretær 78 45 75 45
Olav Gunnar Ballo Fastlege 78 45 75 45
Svein A Svendsen Fastlege 78 45 75 45
Tom K Johansen Fastlege 78 45 75 45

Norsk Sykepleierforbund Alta

Brita Karlsen Hovedtilitsvalgt 907 83 755

Oppmålingsavdelingen

Alf Waaler Landmåler 78 45 58 12 976 77 880
Fred Arne Ulriksen Landmåler/Adresseansvarlig 78 45 51 44
Terje Hansen Fagansvarlig oppmåling 78 45 51 48
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Oppvekst og kulturadministrasjon

Gørill Godvik Rådgiver 977 35 260
Geir Kristoffersen Kommunal regneveileder 453 96 947
Janne Charlotte Småvik Skolefaglig rådgiver 414 43 386
Kariann Hætta Rådgiver barnehage 453 96 919
Klemet Anders Sara Koordinator for samisktilbudet i barnehage- og skole 414 08 546
Liss Heitmann Rådgiver oppvekst 915 92 579
Nina Sørensen Barnehagefaglig ansvarlig 908 29 695
Ole Johansen Skolefaglig rådgiver 453 96 905
Rikke Raknes Kommunalleder Oppvekst og kultur 922 56 318
Tor Helge Reinsnes Moen Kulturleder 900 81 680
Tove K. Knudsen Nestleder og skolefagligansvarlig 979 81 727

PP-tjenesten

Anita Rønning Holtet Spesialpedagog 48 09 23 39
Ann Kristin Uglebakken Ped.psyk.rådgiver 45 39 69 30
Eli H. Johansen Logoped 45 39 69 26
Else Kvamme Ramberg Ped.psyk.rådgiver 45 39 69 28
Eva Berntzen Spesialpedagog 45 39 69 43
Eva Wirkola Spesialpedagog 90 08 51 25
Hege Hammernes Pedersen Ped.psyk.rådgiver 45 39 69 37
Janne Håkegård Suhr Ped.psyk.rådgiver 45 39 69 22
Kari Nesje Spesialpedagog 45 39 69 36
Kjell Rune Myrland Ped.psyk.rådgiver 45 39 69 07
Lill Grete Jensen Spesialpedagog 45 39 69 21
Linda Heitmann Avdelingsleder 45 39 69 69
Merethe Bjerk Ped.psyk.rådgiver 46 81 94 36
Sissel Søreng Ped.Psyk.Rådgiver 45 39 69 78
Solveig Sandberg Ped.psyk rådgiver 45 39 69 99
Tine B. Ballo APST – barnehage 97 74 32 74
Torunn A. Bakken APST – barnehage 93 48 43 78
Vigdis Tangvik Ped.psyk.rådgiver 45 39 69 40

Personalavdelingen

Berit Ellen Marie Hætta Personalkonsulent 948 10 157
Gøril Sønvisen Personalkonsulent 78 45 53 31 900 71 117
Grete Johanne Thomassen Personalrådgiver 78 45 53 33 905 49 850
Hanne Bakkehaug Permisjon
Inger Helene Brandser Personalrådgiver 916 17 169
Irene Lille Rådgiver opplæringskontoret 901 12 017
Lone Strand Kvale Kvale Rådgiver personal 78 45 54 03
Merete Hind Personalkonsulent 407 69 920
Randi Holten Rådgiver opplæringskontoret 905 33 160
Wenke Nilsen Konst. leder personal 455 11 991

Politikere

Jan Martin Rishaug Varaordfører 908 66 055
Monica Nielsen Ordfører 78 45 53 08 900 41 535

Psykisk helse

Eli M. Nilsen Miljøterapeut 469 20 995
Gunn Karin Selnes Larsen Psykiatrisk sykepleier 468 95 478
Irene Alseen Ruskonsulent 954 47 154
Jim Samuelsen Miljøarbeider 930 84 442
Kåre Ringen Miljøarbeider 480 59 404
Kirsten Pettersen Miljøterapeut 453 90 330
Kristin Livesey Vernepleier 970 56 331
Lena Victoria Simonsen Boleder - Dalebakken 950 44 215
Lill Tone Lampe Hagberg Miljøterapeut 911 46 593
Lise Lotte Lund Martnes Avdelingsleder 902 18 694
Mai Britt Aslaksen Miljøarbeider 455 15 917
Maria Bekkeli Miljøterapeut 452 43 336
Maria Frisk Ellingsen Sykepleier 452 72 575
May Brit Solheim Psykiatrisk sykepleier 464 42 237
Roald Joks Miljøterapeut 922 04 142
Sara Kristine Loso Virksomhetsleder 917 67 325​
Stine S. Thomassen Ruskonsulent 992 75 849
Torstein Dervo Psykiatrisk sykepleier 455 13 085
Turid Pedersen Rådgiver 477 56 864
Unn Hege Hegge Miljøterapeut 480 59 403

Renholdsseksjonen

Lill Karin Halvorsen Driftsansvarlig renhold 78 45 52 33 918 75 987
Tatiana Mikkelsen Økonomikonsulent 78 45 52 05 416 23 461
Therese Iversen Muotkajærvi Virksomhetsleder renhold 959 63 630

Rådmann

Astrid Krogh Kommunikasjonsrådgiver 465 01 144
Bengt Fjellheim Kommunalleder drift og utbygging 78 45 52 30 907 23 705
Bjørn-Atle Hansen Rådmann 78 45 53 06 957 65 212
Grethe Hansen Kommuneadvokat 78 45 54 18
Hege Føsund Christiansen Kommuneadvokat 78 45 53 10
John Helland Kommunalleder Helse og sosial 78 45 56 08 953 05 062
Kari Jørgensen Kommuneadvokat 78 45 53 04 905 48 262
Monika Olsen Kommunalleder Fellestjenesten 958 06 179
Oddvar Konst Kommunalleder Samfunnsutvikling 78 45 51 32 481 01 562
Olava Åboen Tilsynsfører for barn i fosterhjem 994 31 087
Per Hindenes Spesialrådgiver 974 74 155
Rikke Raknes Kommunalleder Oppvekst og kultur 922 56 318

Servicesenteret

Anne-Karin Myreng Sekretær Eldrerådet og Rådet for likestilling av funksjonshemmede 78 45 52 22
Annie Aslaksen Servicemedarbeider 78 45 51 94
Anveig Krogh Driftsansvarlig lån og tilskudd 78 45 51 90
Beate Monsen Driftsansvarlig post og arkiv 78 45 51 97
Bjørn Conrad Berg Leder for Servicesenteret 78 45 51 66 404 67 227
Charlotte Brekkan Sætrum Permisjon
Elin Nilsen Servicemedarbeider 78 45 51 78
Gro Anita Parken Servicemedarbeider 78 45 51 57
Jorid Nilsen Servicemedarbeider 78 45 51 99
Karin Bakken Servicemedarbeider 78 45 51 84
Knut Johnny Franck Servicemedarbeider/Webansvarlig 78 45 51 79 958 03 858
Linn Adele Hågensen Servicemedarbeider 78 45 51 91
Lise Sofie Halvorsen Servicemedarbeider 78 45 51 87
Martin Bosch Servicemedarbeider 78 45 51 80
Mary-Ann Ring Servicemedarbeider 78 45 51 88
Merethe Fagernes Schultz Driftsansvarlig Kundetorg 78 45 51 95
Monica Gjetmundsen Servicemedarbeider 78 45 51 81
Reidun Mathisen Soleng Servicemedarbeider 78 45 51 86
Tove Bang Cetrez Servicemedarbeider 78 45 52 01

Skatt- og innfordring

Anna Johansen Konsulent skatteregnskap og innfordring av skatt 78 45 53 46
Even Balandin Teamleder arbeidsgiverkontroll 78 45 53 54 918 12 295
Heidi Bjerring Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 56 918 09 635
Karin Helgesen Leder skatt og innfordring 78 45 53 43 481 86 304
Kjersti Suhr Konsulent innfordring av kommunale krav 78 45 51 22
Linn Hege Møllenes Konsulent eiendomsskatt 78 45 53 69 902 56 907
May Wenche Jakobsen Konsulent Innfordring kommunale krav 78 45 51 38
Robert Johansen Konsulent Arbeidsgiverkontroll 78 45 53 47 918 10 194

Tekniske tjenester

Bengt Fjellheim Kommunalleder drift og utbygging 78 45 52 30 907 23 705
Galina Estremskikh FDV-ingeniør 967 07 840
Jon-Håvar Haukland Virksomhetsleder Miljø, park og idrett 78 45 51 35 913 42 536
Kathrine Suhr Prosjektleder 994 38 339
Katrine Røkenes Nilsen Prosjektleder 400 48 178
Knut Suhr Brannsjef/Virksomhetsleder Brann 78 45 50 08 971 20 503
Mona Solheim Administrasjonskonsulent 905 89 234
Rigmor Endresen Virksomhetsleder Kommunale Bygg 901 49 925
Risten Hætta Prosjektleder 988 92 772
Therese Iversen Muotkajærvi Virksomhetsleder renhold 959 63 630
Trond Einar Uglebakken Virksomhetsleder Kommunalteknikk 78 45 52 02 916 19 358
Trond-Inge Heitmann Virksomhetsleder Oppmåling og byggesak 78 45 51 56 915 67 682

Tiltaksteamet

Ingrid A. Pedersen Samspillsterapeut 917 12 809
Karianne Evenmo Andersen PMTO terapeut/ samspillsterapeut 453 96 906
Lisbeth Albrigtsen Klinisk sosionom/kognitiv terapeut 453 96 903
Ruth Kristin Grandal Kognitiv terapeut 948 31 843
Trude Arnesen Marte Meo terapeut/ samspillsterapeut 475 08 283

Tjenesten for IKT

Bjørnar Paulsen Servicemedarbeider IKT 78 45 52 51 99 26 24 39
Brukerstøtte IKT Servicedesk 78 45 53 00
Dag-Gøran Lyder Rådgiver IKT 98 26 90 81
Frode Rydningen Seniorkonsulent IKT 78 45 53 14 91 34 19 12
Gorm Tvedt IKT-rådgiver 78 45 53 05 91 35 01 61
Hans Jacob Kåberg Rådgiver IKT 91 81 00 01
Henrik Kristoffersen Fagarbeider IKT 94 79 93 07
Karl-Ivar Rødberg Granshagen IKT-lærlilng 90 70 76 94
Kevin Ingebrigtsen IKT-lærling 91 14 46 52
Kjell Magne Gabrielsen Leder Tjenesten for IKT 92 63 31 21
Kjetil Bernhard Thomassen Seniorkonsulent IKT 94 13 10 78
Stig I. Simensen Seniorkonsulent IKT 78 45 53 13 95 83 66 71
Thor-Inge Nilsen Rådgiver IKT 99 31 73 02
Vidar Olsen Seniorkonsulent IKT 78 45 51 51 95 83 66 70
Yngve Erland Johansen Rådgiver IKT 90 22 16 33

Ungdommens Hus

Ann Helen Paulsen Utekontakt 481 74 508
Eirik Aune Hansen Lydteknikk 414 33 390
Kaja Kristensen Leder 970 03 379
Sander Johansen Ungdomskonsulent 414 62 974

Utdanningsforbundet Alta

Tom Henry Elvedal-Johansen Hovedtillitsvalgt 926 95 351

Vertshuset eldresenter

Annie Helene Johansen Konsulent 78 45 57 00
Sylvi Monika Andersen Leder vertshuset eldresenter (vikar) 78 45 57 02