A A A

Skogheim boligområde - Trekning er foretatt

Alta kommune foretok idag trekningen av boligtomtene på Skogheim boligområde (Bangjordet). Trekningen ble foretatt av leder for servicesenteret Bjørn Conrad Berg, kommuneadvokat Grethe Hansen og saksbehandler Merethe F. Schultz.
skogheim

Alta 10-toppers

Alta 10-toppers. Hva med 5 topper før og 5 topper etter ferien?
titopper

Kommuneplanens arealdel

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14.
Kommuneplanutsnitt

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Alta kommune! Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:
Arkitekt

Du er en del av Norges beredskap

Egenberedskap handler om å være forberedt på å møte uventede situasjoner. Jo flere som er i stand til å ta vare på seg selv og hjelpe andre ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn.
Beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune

Alta kommune satser på klart språk som et viktig virkemiddel. Klart språk skal bidra til at vi kommuniserer med våre innbyggere på en klar og lettfattelig måte
Klart språk

Skogheim boligområde - Trekning er foret...

Alta 10-toppers

Kommuneplanens arealdel

Ledige stillinger

Du er en del av Norges beredskap

Vi satser på klart språk i Alta kommune