A A A

Aktiv påske i Alta - i byen og på fjellet

Vil du være aktiv i påska er det mange muligheter både i nærmiljøet og på fjellet. Vi har naturen rundt oss på alle kanter, det er bare å velge: Ski, gå, akebrett, bålplasser.
påskeegg i sne

Sommerjobb ungdom

Alle sommerjobbene er forbeholdt ungdom mellom 15 og 20 år. Vi trenger ungdom til: •    Park- og grøntanlegg •    Kirker og kirkegårder    •    Vedlikehold/miljøprosjekter •    Diverse kommunale oppgaver/prosjekter
sommerjobb

Skiløyper i Alta

Tråkkemaskin er reparert. Begge maskiner er nå i drift. Mandag prepareres både BUL løypa og løypene i Kaiskuru. Fredag flyttes 1 tråkkemaskin til Sarves. På Sarves vil det bli preparert til RIL rennet. Tråkkemaskinen vil være stasjonert på Sarv...
Temabilde+Skil%C3%B8yper3+784

Kommuneplanens arealdel

Planutvalget vedtok i møte den 30.01.2019, saksnr. PS PLN 1 /19, at forslag til kommuneplanens arealdel for Alta legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan-og bygningslovens § 11-14.
Kommuneplanutsnitt

Ledige stillinger

Velkommen som jobbsøker i Alta kommune! Slik går du fram for å søke på utlyste stillinger:
Arkitekt

Aktiv påske i Alta - i byen og på fjelle...

Sommerjobb ungdom

Skiløyper i Alta

Skuterløyper i Alta kommune

Kommuneplanens arealdel

Ledige stillinger