A A A

Ikke varm nattmat på komfyren

Brannlogo

Nær halvparten av alle omkomne i brann i perioden 1993-2008 var påvirket av alkohol. Av disse har nesten en tredjedel selv forårsaket brannen ved uaktsom bruk av komfyren. - La komfyren stå i fred når du kommer beruset hjem fra førjuls- og julefest, oppfordrer Norsk brannvernforening.

Norsk brannvernforening står bak en kartlegging av 225 dødsbranner som inntraff i 15-årsperioden 1993-2008. Denne viser en klar sammenheng mellom brannårsak og alkohol: 47 prosent av de omkomne var påvirket av alkohol. 32 prosent av disse hadde selv forårsaket brannen ved uaktsom bruk av komfyren.

- Nå i tida fram mot jul og gjennom jule- og nyttårshelgen er det mange som nyter mer alkohol enn de vanligvis gjør. Vi oppfordrer til at man unngår å lage varm mat på komfyren hjemme om man er beruset. Lag heller brødmat eller mat som ikke må varmes. Eventuelt kjøp med varm mat hjem, sier adm. direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening.

Fakta om kartleggingen av forholdet mellom alkohol og brann:
I studien som er gjennomført av Norsk brannvernforening, har man analysert i alt 225 dødsbranner i perioden 1993-2008. Støttespillere i prosjektet har vært Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Sparebank 1 Skadeforsikring.

Hovedfunn:

  • 47 prosent av alle branndøde hadde alkohol i blodet.
  • Minimum 54 prosent av de som omkom i brann med påvist alkohol i blodet, hadde selv forårsaket brannen.
  • Hele 85 prosent av de omkomne med alkohol i blodet var menn, med en overvekt av de mellom 20-50 år.
  • Det var 70 prosent flere dødsbranner med alkoholpåvirkede ofre i helgene.
  • 32 prosent av alle branndøde med alkohol i blodet, forårsaket brannen selv  ved  uaktsom bruk av komfyren.

Skjema