A A A

Ikke det første, men det største!

Politi

Arctic Race of Norway 14. - 17. august

Politioverbetjent Svein-Tore Nilsen og politibetjent Håvard Martinsen informerer om Altapolitiets forberedelser til Arctic Race of Norway den 15. og 16. august.

ARN-Organisering-2.png
Svein-Tore Nilsen og Håvard Martinsen fra Politiet, Torgeir Ekeland og Rune Suhr Berg fra Aronnesrocken og Dag Arne Johannessen i Alta kommune under åpent folkemøte om Arctic Race of Norway.

Når Arctic Race of Norway kommer til Alta vil det sette sitt preg på trafikkbildet. I følge med rittet er det 80 personbiler, 50 varebiler, 20 lastebiler og 11 semitrailere. Vi er vant til mye trafikk i Alta, men dette vil være helt utenom det vanlige. Likevel er politiet trygg på at vi skal klare dette. Man er flink til å arrangere i Alta. Dette arrangementet er ikke det første men det største, sier politioverbetjent Svein-Tore Nilsen.

For politiets del, når en ser bort fra selve rittet er det i hovedsak to utfordringer. Alle større veikryss langs ruta skal være fysisk sperret og ha vakthold. Til dette har kommunen kjøpt inn sperregjerder og satt i gang verving av frivillige som skal stå vakt ved sperringene. En annen utfordring er Aronnesrocken som flytter opp til sentrum. Fra politiets side får Aronnesrocken ære for at det aldri har vært noen ordensmessig problemer knyttet til deres arrangement, og det forventes det ikke i år heller.

Sperretjenesten:
Det blir sperring i krysset ved Leirbotnvann, som blir første avkjørsel i Alta kommune. Politi og frivillige skal plasseres langs ruta hele veien til fylkesgrensa mot Troms. Siste mann skal stå i krysset til Øksfjord. Når rittet passerer fylkesgrensen overtar Troms politidistrikt. Det kommer til å være en blanding av fysiske sperringer som gjerder, bånd og tau. Det kommer til å være frivillige, militærpolitisoldater og det kommer til å være politi.

Innsatsleder under ARN Håvard Martinsen har foretatt risikovurdering av kryssene og satt opp bemanningsbehov. For å få dette til å gå i hop trenger politiet 50 frivillige på fredag. Jobben vil være enkel og den vil være beskrevet i detalj slik at det bare skal være å møte opp og være til stede. Man er på ett sted hele tiden. På lørdagen trenges det 32 stykker.

Den ideelle trafikkvakt er en voksen person fra 18 år og oppover, og har du førerkort så er det et pluss. Fordelen med å ha førerkort er at en har en større trafikkforståelse og så er det jo greit å kunne kjøre til og fra oppdraget.

Videre forteller Håvard Marthinsen at Arctic Race of Norway har laget en standard for hvordan de ønsker at politiet skal passe på arrangementet. Påkjørsels veier i stor fart klassifiseres som høyrisiko, er det middels trafikk klassifiseres de som moderat risiko og er det lite trafikk klassifiseres dem som lav risiko. Der er en god del kryss mellom Leirbotnvann og Alta sentrum, og fra Alta sentrum til Langfjorden.

Avkjørslene
De aller fleste avkjørslene er til folk som bor langs ruta. Disse avkjørslene vil ikke ha sperreposter. Her skal Alta kommune informere beboerne om at i den og den perioden er det stengt for alle kjøretøy, og at det da ikke skal være biler på veien. Veikryss som vil bli fysisk sperret av politiet er for eksempel Leirbotnvann, Bekkedalen i Rafsbotn, Russeluftveien, Himmeldalen, Sæterdalen, Lathariveien og Tverrelvdalen. Alle disse veiene vil bli fysisk sperret med sperregjerder som Alta kommune har kjøpt inn. Sperregjerdene vil bli kjørt ut dagen før og skal plasseres ut når veien skal sperres. Mest sannsynlig av de frivillige som har krysset som sin post. Og så vil de bli flyttet på til dagen etter.

Postinstruks
Politiet har laget en postinstruks til hver post som er veldig enkel. Den har et bilde med kartutsnitt av krysset hvor en skal stå, det er en beskrivelse på hvor en befinner seg, hvilken risiko det er i krysset og hvem som er rodeleder. Alle frivillige som står i et kryss har en person å forholde seg til som er rodeleder. Rodelederen vil være politimann. Eksempel på en rode er veien fra Leirbotnvann til Sørelvdalen. Her vil politimannen som er rodeleder være stasjonert i krysset til Russeluftveien. I instruksen vil det stå navn på politimann og mobilnummer. Hva som skal gjøres, når det skal settes opp sperring og når skal den fjernes. Det kommer til å være en trivelig jobb, mye folk og politiet tror det vil gå veldig bra.

Det kommer også til å være sykkelpatrulje og motorsykkelpatrulje som er fristilt og kan patruljere området.

Når selve rittet starter
Det første som skjer når starten går fra Honningsvåg er at en UP patrulje allerede har startet en time tidligere, deretter starter en ny UP etter en halv time, og der igjen starter neste etter et kvarter. Totalt er det 5 UP biler som kjører foran rittet og som skal ta unna eventuelle hindringer som er på veien. Det kan være biler som står parkert for nært veien eller andre hindringer i løypa. Deretter starter 10 politimotorsykler og en masse andre biler og motorsykler som hører med til rittet. Først deretter starter sykkelløpet. Det vil være masse trafikk på veien som skal være der i perioden når rittet passerer. Det er viktig at ingen andre kjøretøy eller hindringer kommer i veien. politiet antar at sperringene skal være satt opp 1 time i forkant før løpet passerer.

 Brann, ambulanse og politi som må rykke ut har selvfølgelig anledning til det.

 

For å verve deg som frivillig registrerer du deg på Alta kommunes hjemmeside: http://www.alta.kommune.no/bli-med-som-frivillig-under-arctic-race-of-norway-i-alta.5525876-60024.html

Skjema