A A A

Idrettslag og ideelle organisasjoner – plikter som arbeidsgiver

informasjon

Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at laget eller organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Organisasjonen har imidlertid plikter som arbeidsgiver. Organisasjoner og lag over en viss størrrelse kan ha årsregnskapsplikt og bokføringsplikt. Hvis organisasjonen ikke er bokføringspliktig, skal den føre en lønningsliste for hver mottaker av lønn eller annen godtgjørelse slik at lønnsopplysninger kan gis i a-melding og kontrolleres av skattemyndighetene.

Last ned informasjonsfolder her

Skjema