A A A

I dag er det den nasjonale refleksdagen

Refleks kofte

Torsdag 15 oktober markerer hele Norge god synlighet i trafikken.

Uten tvil har den mørke årstiden innhentet oss igjen og med det må vi alle sørge for å være godt synlige når vi er utendørs. Den nasjonale refleksdagen 15 oktober er en av flere viktige tiltak som aktører i Alta slutter opp om i den nærmeste tiden. En av målgruppene er ungdommer og nettopp derfor har begge ungdomsskolene på sentrum egne oplegg de lager med sine elever for å løfte frem fokus på refleksbruk. På refleksdagen vil samtidig representanter fra Alta kommune være ved skolene og dele ut reflekser til elevene - for Alta ungdomsskole på morningen, ved Sandfallet ungdomsskole ved skoletids slutt.

Altarussen vil tradisjonen tro bidra med ulike stunts på sin skole, med både utdeling av refleks til medelever og kanskje noen konkurranser i tiden fremover.

Det viktige poenget for alle er å bruke et par minutter en dag på å henge reflekser på ytterklærne hjemme - slik at vi er godt synlige for hverandre.

Les mer om refleksdagen her på Trygg trafikk sine sider.

Hovedbildet: Håkon Haldorsen i refleks samekofte, bilde tatt av Ann Helen Paulsen.

20200803-Refleksprodukter13154-Trygg-Tra
20200803-Refleksprodukter13154-Trygg-Tra

Skjema