A A A

Hvordan skal vi utvikle kulturlivet i Alta de neste år?

Den Puran

Du oppfordres herved til å komme med innspill til ny kulturplan!

Kommunedelplan for kultur skal ha en totaloppgradering.  Planprogram og tema er vedtatt av kommunestyret. Nå skal vi- litt forsinka pga covid 19 – starte arbeidet med innholdet i planen. Det blir forhåpentligvis både folkemøter og samlinger i mindre fora innen ulike områder i ukene som kommer. Målet er en plan som peker på hvordan vi ønsker å utvikle kulturlivet i Alta i årene som kommer.

Tema i planen er: 

Et levende sentrum, det flerkulturelle, kulturarv, barne- og ungdomskultur, seniorkultur, arenaer, internasjonalt arbeid og til slutt kultur etter covid 19

Vi ønsker innspill til innhold i de ulike tema. Innspill sendes til Alta kommune innen 15. mai 2021

Klikk her for å sende innspill

Endelig plan regner vi med å ha vedtatt i løpet av 2021.  Spørsmål kan rettes til kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen, thrm@alta.kommune.no.

Planprogram for Kommunedelplan for Kultur 2021 – 2033

Kulturplan Alta 2016 – 2028 (planen vi har arbeidet etter frem til nå)

Skjema