A A A

Hvordan kommer jeg i kontakt med PPT?

Du kommer i kontakt med PPT gjennom skole eller barnehage. 

Du kan ta direkte kontakt med oss eller du kan ta kontakt med barnets helsøster eller helsesøster på barnets skole.  

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema