A A A

Hvordan kommer jeg i kontakt med Helsestasjonen for mitt barn?

Etter fødsel sendes barnets epikrise fra fødeinstitusjon til helsesøster. Familien kontaktes av helsesøster for videre oppfølging.

Om du flytter til eller fra kommunen, tar du kontakt med Barn og Unges servicetorg, slik at barnets journal videresendes til kommunen der barnet bor.

Vi får ingen automatiske meldinger fra folkeregisteret om du flytter til eller fra kommunen.
 

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema