A A A

Hvordan kommer jeg i kontakt med helsesøster på skolen?

Helsesøster har tilstedeværelse på alle skoler på faste dager. 

Foreløpig er unntaket 1-4 skolene og Alta folkehøyskole som ikke har fast tilstedeværelse. 
Elever følges opp av helsesøster i skolen med råd og veiledning, samtaler, undervisning, samarbeid med foreldre, lærere m andre samt henvisninger etter behov.

Ta direkte kontakt med skolen eller med barn og ungetjenesten på 78 45 53 25.

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema