A A A
LKS2019logopaarorendeAK

Hvordan har du det som pårørende i Alta?

Over 100 stykker har svart i løpet av kartleggingens første uke og brukt anledningen til å fortelle hvordan de har det som pårørende.

Alta kommune plikter å ivareta pårørende på en trygg, åpen og respektfull måte. Og det skal være i tråd med gjeldende lovverk, samt nasjonale og egne føringer. Gjennom prosjektet «Pårørendestøtte i Alta kommune - fra usynlig til verdsatt og inkludert» skal kommunen involvere og hjelpe pårørende.

27. november startet en bred kartlegging av tilbudet til pårørende.

Her kan du delta i kartleggingen

På bare en uke har godt over 100 stykker deltatt på kartleggingen, noe prosjektledelsen er svært fornøyd med. 83 prosent av de som har svart er kvinner, 47 prosent er pårørende til foreldre og 33 prosent er unge mellom 17 og 25 år.

87 prosent av de som har svart melder at situasjonen har negativ påvirkning på egen helse.

Helseledelsen i Alta kommune er klar over at det i løpet av kartleggingen vil komme mange aha-opplevelser og at resultatene må medføre en forsterket innsats fra kommunens side. Og det er derfor man nå ønsker å gjennomføre dette. Kommunalleder John Helland, hovedutvalgsleder for helse og sosial Kristin Jensen og prosjektleder Linda Kristin Suhr oppfordrer enda flere til å svare.

Ønsker å arbeide forebyggende

Gjennom kartleggingen er meningen å få oversikt over behovet i tjenesten, samt å utbedre informasjon og utvikle bedre systemer. 

Dette i tråd med den store omleggingen av helse- og omosrgstjenestene i kommunen. Det etableres et nytt og stort omsorgssenter, som gjør at tilbydet til regionens brukere blir bedre. Alta kommune ønsker å jobbe forebyggende og tilpasse tjenestene etter behov. For å klare dette må kommunen høre stemmene til sine innbyggere og derfor gjennomføres nå denne kartleggingen.

Prosjektbeskrivelse

Alle typer pårørende

Denne kartleggingen retter seg mot alle pårørendegrupper, uavhengig av pasient eller brukers diagnose. Er du eldre, voksen, ungdom eller barn som pårørende er du den viktige stemmen som kommunen vil høre. 

Ønsker du å fylle ut kartleggingen på papir kan du hente den her

Den kan leveres i merkede postkasser på Alta rådhus, alle legesenter i byen og på helsestasjonen for ungdom på Parksenteret. Undersøkelsen tar cirka fem minutter og vil være åpen for svar fra 27. november til 18. desember. Kartleggingen er helt anonym.

Skjema