A A A

Hvilken hjelp kan jeg få fra tiltaksteamet?

Tiltaksteamet har ulike former for foreldreveiledning knyttet til forskjellige utfordringer man kan oppleve i samspill med barnet sitt.

Vi tilbyr også hjelp til barn og ungdom som av ulike grunner har det vanskelig i forhold til sin psykiske helse. I tillegg bistår vi med familiesamtaler der barn viser atferds uttrykk knyttet til nyfamilieproblematikk, skilsmisse, utfordringer innad i familien m.m.

Du kommer i kontakt med tiltaksteamet gjennom barnets helsesøster på barnets skole, barneverntjenesten eller PPT. 

Tiltaksteamet gir tiltak etter forespørsel fra barneverntjenesten, helsesøstertjenesten eller PPT. Vi har tiltak knyttet til foreldreveiledning, familiemøter/familier i konflikt, og behandling av lettere psykiske vansker for barn og unge.

Det er 6 ansatte i tiltaksteamet pr. dags dato med forskjellig faglig og praktisk bakgrunn.

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema