A A A

Hvilken hjelp kan jeg få fra PPT?

PPT utreder enkelt individ ift lærevansker/utviklingsvansker og bistår i tilrettelegging av opplæringa i skole og barnehage. 

Vi arbeider og systemrettet med kartlegging, veiledning, rådgivning kurs, kompetanseheving for å gjøre læringsmiljøet til barn bedre.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema