A A A

Hvilke aktiviteter er det på sykehjemmet?

Det er faste aktiviteter ved sykehjemmene. 

 

Det kan være konserter, andakt, bingo, sangstunder, «Livsglede for eldre» i regi av Alta videregående skole, frivillige organisasjoner arrangerer tilstelninger til faste tidspunkt og i forbindelse med høytider.

Det enkelte sykehjem har egne planer. 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema