A A A

Hverdagsrehabilitering

Virksomhetsinformasjon

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. 

Tjenesten gis av et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. 

Kontaktinformasjon

Kristine Johnson
Ergoterapeut, 905 21 396
 
Mayliss Berg
Sykepleier, 906 93 802
 
Mette Hætta
Fysioterapeut, 907 03 192
 

Mer om Hverdagsrehabilitering