A A A

Hverdagsrehabilitering

Hjelpe eldre

Hverdagsrehabilitering er et tilbud om intensiv hverdagstrening, tilrettelegging og støtte til mestring av daglige aktiviteter for hjemmeboende som har fått endret hjelpebehov eller står i fare for økt bistand. 

Tjenesten gis av et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere. Den daglige opptreningen foretas av hjemmetrenere.

Hva er viktig for deg?

Vi spør hva som er viktige aktiviteter i ditt liv som du ønsker å mestre. Teamet foretar en systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.

Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagen din. Tilbudet er tidsbegrenset med en start- og sluttdato og foregår i ditt hjem på dagtid fra mandag til fredag. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis.

Når er det aktuelt å ta kontakt?

  • Du ønsker å være aktiv
  • Når du føler at du trenger mer hjelp
  • Når du har begynt å la andre ta over oppgaver for deg som du tidligere mestret, men er motivert til å gjøre en innsats slik at du i størst mulig grad klarer deg selv

Tjenesten er gratis.

Henvisningsskjema til hverdagsrehabilitering

 

Kontaktinformasjon

Anne-Marie Qvarme Oksavik
Ergoterapeut, 905 21 396
 
Mayliss Berg
Sykepleier, 906 93 802
 
Mette Hætta
Fysioterapeut, 907 03 192
 

(Grunnet datasikkerhet anbefaler vi at du ikke sender personopplysninger på e-post, men bruker henvisningsskjemaet)

Skjema