A A A

Hverdagsrehabilitering

rehab

Hverdagsrehabilitering er et lavterskeltilbud for deg som kjenner at hverdagen begynner å bli tyngre. Det kan gjelde personlig stell, matlaging, husstell, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.

Hverdagsrehabilitering er trening og tilrettelegging for å mestre hverdagen i eget hjem og nærmiljø. Målet er at du skal klare daglige gjøremål og aktiviteter som er viktige for deg.

Fagteam hverdagsrehabilitering består av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Vi bistår deg til å klare å gjenoppta aktiviteter som er viktige for deg å klare. Sammen med deg jobber teamet mot dine mål.

For at du skal klare dette jobber vi sammen med deg over en avtalt tidsperiode. Framgangen evaluerer vi sammen underveis.

Noen eksempler på ting å trene på:

  • Kle på og stelle deg selv – dusje selv
  • Gå i trapp for å hente posten
  • Lage mat selv
  • Gå utendørs
  • Handle varer på butikken
  • Delta på sosiale aktiviteter eller hobbyer som er viktige for deg
  • Ta bussen

Spørsmål og svar

Skjema