A A A

Hver sommer fører lynnedslag til branner og skader på elektrisk utstyr i boliger.

Lynsky

Norsk brannvernforening anbefaler overspenningsvern som et godt forebyggende tiltak mot brann og andre lynskader.

Enorme krefter er i sving når det lyner. Strømstyrken kan variere fra noen tusen ampere til 300 000 ampere. Til sammenligning er et vanlig sikringsskap laget for å tåle strømstyrker fra 10 til mellom 60 og 80 ampere.
- Ved lynnedslag kan det oppstå brann i boligen din lenge etter at tordenværet er over, selv der lynet har slått ned flere kilometer unna, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. Han forklarer dette med at lynutladninger ofte fører til høye overspenninger på elektrisitets- og telenettet. Slike overspenninger søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til el- anlegg i boliger og andre bygninger for å finne vei til jord der. Uten overspenningsvern kan det oppstå skader på el-anlegget som ødelegger elektrisk utstyr og i verste fall fører til bygningsbrann.
- Derfor anbefaler vil alle boligeiere å anskaffe overspenningsvern. Dette er teknisk utstyr som kan lede overspenninger til jord før de kommer inn i boligens el-anlegg og gjør skade, forklarer Kalheim. Han anbefaler to typer overspenningsvern i boliger. Et grovvern på strøminntaket som tar den første støyten. Dette skal i sikringsskapet og krever autorisert installatør. I tillegg anbefales finvern på alle strømkurser i huset.
- Hvis du bor ekstra utsatt til for lynnedslag, for eksempel på en åpen høyde, kan det også være lurt å montere en lynavleder. Benytt fagfolk til dette. Noen forsøker å montere lynavleder selv, og det kan gjøre vondt verre, advarer Kalheim. Han medgir at skader på el-anlegg som følge av overspenning, ikke alltid er like lett å oppdage. Men dersom du opplever at sikringer og lyspærer går i tide og utide etter et tordenvær, bør el- anlegget kontrolleres av en autorisert installatør.

Forholdsregler ved tordenvær:
• Søk ly innendørs hvis mulig.
• Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler.
• Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metallkonstruksjoner.
• Hold deg i bilen dersom du er ute og kjører. Der sitter du trygt.
• Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.
• Unngå å oppholde deg i småbåt.
• Dersom du bader bør du snarest mulig komme deg på land.
• Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.
• Hold deg unna høye enslige trær.
• Unngå bruk av paraply i åpent landskap utendørs.

Skjema