A A A

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som har behov for å få hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid kan søke sin kommune om å få støttekontakt.

Alle kommuner har en plikt til å ha støttekontaktordning. For å få støttekontakt må du ha et behov som er av en slik art at den det gjelder har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. I samarbeid med deg vil kommunen avklare om du kan få støttekontakt.

Det er gratis å motta støttekontakt, men du må selv regne med å dekke dine egne utgifter mens du er sammen med støttekontakten, som for eksempel inngangspenger til svømmehall, kinobillett, mat osv.

Støttekontakt kan gis individuelt eller i grupper.

Tjenestebeskrivelser

Skjema