A A A

Hvem kan få fysioterapi?

Fysioterapitjenesten gjelder for både barn, voksne og eldre i alle aldre, uavhengig av om du bor hjemme eller på institusjon, går i barnehage eller på skole.

 Dersom du ikke bor hjemme har vi tett samarbeid med dine kontaktpersoner for best mulig oppfølging og tilrettelegging/koordinering av tilbudene.

Regjeringen har besluttet at det fra 01.01.18 skal være direkte tilgang til fysioterapi, det betyr i praksis at du ikke lenger trenger henvisning fra fastlege. Alle kan ta direkte kontakt med oss, uavhengig av problematikk. Du vil da bli bedt om å fylle ut et skjema for forespørsel om fysioterapi. Disse opplysningene er viktige for oss for å kunne prioritere forespørselen din.

Spørsmål og svar

Priser

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema