A A A

Hvem kan bruke det kommunale labratoriet?

Tilbudet på kommunal lab er for pasienter som er henvist fra helseinstitusjoner og andre aktører vi har avtale med.

Du blir henvist hit av spesialist/ lege.

Spørsmål og svar

Skjema