A A A

Hva skjer etter at jeg har mottatt vedtak om hjemmehjelp?

Når du har fått tildelt tjeneste vil du bli kontaktet av hjemmehjelpstjenesten for avtale om tidspunkt for oppstart.

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Dokumenter

Skjema