A A A

Hva kan kreftkoordinator hjelpe meg med?

  • Er til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte. Kreftkoordinatoren samarbeider med fastlege, sykehus, hjemmesykepleie og annet helsepersonell
     
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasientene i kommunen
     
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende, for informasjon og veiledning. Det er mulighet for støttesamtaler og kreftkoordinator jobber tverrfaglig rundt pasienten
     
  • Skal bidra til å utvikle gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema