A A A

Hva kan du gjøre for å beskytte deg ved en atomulykke?

Plakat+-+atomulykke

Fem råd fra myndighetene.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har laget informasjonsmateriell som skal gjøre det enkelt for alle å vite mer om hva man skal gjøre ved en eventuell atomulykke.

Her er fem konkrete råd:

Plakat - atomulykke.jpg

På DSA sine hjemmesider finnes også informasjon om inntak av Jodtabletter. Denne informasjonen finnes også på flere språk. 

Hos dsa.no kan du lese mer om en stråletrygg hverdag

Anløp av reaktordrevne ubåter

Skjema