A A A

Hva kan hukommelsesteamet hjelpe med?

Noen av hukommelsesteamets oppgaver er blant annet å:

  • sikre at personer med demens fanges opp så tidlig som mulig.
  • bidra ved utredning, kartlegging og veiledning, samt sikre at de med demenssykdom får den oppfølgingen de har behov for.
  • ivareta pårørende.
  • sikre systematisk oppfølging av pasient og pårørende.
  • ha oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen, og knytte kontakt slik at andre tjenester overtar oppfølging når tiden er inne for det.
  • ha tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

Dokumenter

Skjema