A A A

Hva er tuberkulosekontroll?

Tuberkulosekontrollen er en lovpålagt undersøkelse for personer som kommer fra høyendemisk område, hvilke land det gjelder fastsettes etter anbefalinger fra WHO.og folkehelseinstituttet.

Politiet sender melding til flyktninghelsetjenesten.  Undersøkelsen fastsettes ut fra status for opphold og alder.

  • Røntgen av lungene for personer over 15 år
  • Blodprøve (QFT) for enkelte grupper
  • Anamnese

Spørsmål og svar

Skjema