A A A

Hva er Frisklivssentralen i Alta og hva kan vi hjelpe med?

Frisklivssentralen i Alta er en kommunal forebyggende og helsefremmende helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt psykisk helse.

Tilbud i Frisklivssentralen ansees som et lavterskeltilbud, og har som mål å nå bredt ut til hele befolkningen i Alta Kommune. Vi tilbyr både individuelle og gruppebaserte tilbud innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse. Sjekk ut tilbudsoversikten vår.

Målgruppa er personer som har et ønske om å gjøre endringer i sine levevaner av ulike årsaker.

Ta kontakt hvis du ønsker å høre mer eller melde deg på våre tilbud! Vi ønsker også kontakt med deg som kun ønsker uforpliktende råd og/eller veiledning innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og psykisk helse. 

 

Spørsmål og svar

Dokumenter

Skjema