A A A

Huskeliste når du erklærer ansvar

stopp

Fra 1. januar 2016 opphørte lokal godkjenning og du skal i stedet erklære ansvar når du skal utføre arbeid i en byggesak.

Å erklære ansvar innebærer at et foretak tar på seg et offentligrettslig ansvar for oppgaven det skal utføre i en byggesak. Det betyr at foretaket bekrefter at det er kvalifisert for oppgaven, at det har et system for å ivareta kravene i plan- og bygningsloven og TEK10 / TEK17, og det betyr at foretaket er kjent med reglene om sanksjoner for eventuelle brudd på krav som er fastsatt i lov og forskrift.

Denne artikkelen lister opp 8 punkter som bedriften må ha på plass før byggearbeidet starter.

Skjema