A A A

Husk å varsle oss om risikoforhold i trafikken

Storgjerdet veiskade

Alta kommune ønsker dine innspill om farlige forhold langs vei.

Alta kommune ønsker at våre borgere melder inn forhold på eller ved vei som kan utgjøre en risiko for befolkningen. Dette kan være skader i vei som kan føre til velt og personskade, dårlige siktforhold som kan skape farlige situasjoner, mye grus og steiner i veibanen, osv.  

En forbipasserende på sykkel, Johnny Mikkelsen, sendte i dag inn bilder av gang- og sykkelveien i Storgjerdet, som går langs E 45. Her har det gjennom våren oppstått en lengre langsgående sprekk i asfalten, så stor at hele drikkeflaska til melder kom neddi. Det er lett å tenke seg hva som kan bli utfallet i denne nedoverbakken dersom noen kommer uforvarende på sykkel her og ikke aner om denne potensielle faren.

Tilsvarende har noen vært observante og meldt inn trær som ser ut til å løsne fra grunnen, og tipper over inn mot veier som brukes av myke trafikanter. 

Sykkelskade Storgjerdet

Johnny Mikkelsen sendte inn bilder fra Storgjerdet i dag.

Stokkstadbakken

En annen melder viser til trær som holder på å ramle over ende langs gangveien fra Aronnes til universitetet.


Det er viktig at folk melder dette inn til kommunen slik at vi får en oversikt på disse forholdene. Det er ingen som ønsker at det skal være slik, men da trenger vi først og fremst oversikt på problemområder. Når meldinger kommer inn til oss videresender vi til rett instans som tar seg av dette i tur og orden. Skaden i Storgjerdet ble sendt til Statens vegvesen som tar seg av veiarealene på Riks- og Europaveier. Trær langs Stokstadbakken er kommunen sitt ansvar å ordne opp i.

På kommunen sin hjemmeside er det en egen portal under "Selvbetjening" merket med "Varsling". Der kan man melde inn skader, feil og mangler både på vei, vann, avløp, gatelys og parkanlegg. Trykk her på linken.

Ha en ellers flott sommer :)

Skjema