A A A

Huset

Virksomhetsinformasjon

Visjon: «Huset skal legge til rette for en meningsfylt fritid for barn -og ungdom på deres egne premisser»

Huset har kafe, biljard, bordtennis, to dansesaler, øvingsrom for musikk, lydstudio, verksted, medieutstyr, møterom, med mer.
Gratis utlån til ungdom i aldersgruppen 13-20 år

Åpningstid kafe: 
Mandag: 14-21 
Tirsdag:  14 -21
Onsdag:  14-21
Torsdag:  14-21
Fredag:   15-22
Lørdag:   15-22
Søndager – utvalgte søndager er forbeholdt 7.klassinger

Huset har egen nøkkelkortordning for de som bruker øvingsrommene og møtelokaler, nøkkelkort virker kl 08(14)-23, 365 dager i året

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skoleveien 14, 9512 Alta

Leder: Kaja Kristensen 
Tlf 970 03 379
Epost: kaja.kristensen@alta kommune.no

Mer om Huset