A A A

Hukommelsesteamet

Virksomhetsinformasjon

Noen av hukommelsesteamets oppgaver er blant annet å:

  • sikre at personer med demens fanges opp så tidlig som mulig.
  • bidra ved utredning, kartlegging og veiledning, samt sikre at de med demenssykdom får den oppfølgingen de har behov for.
  • ivareta pårørende.
  • sikre systematisk oppfølging av pasient og pårørende.
  • ha oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen, og knytte kontakt slik at andre tjenester overtar oppfølging når tiden er inne for det.
  • ha tett samarbeid med kommunens øvrige tjenester.

Kontaktinformasjon

Har du bekymring eller ønsker komme i kontakt med kommunen sitt Hukommelsesteam kan vi nås per telefon eller mail:
Telefon: 468 62 962 (Hverdager 8-15.30)
Epost: hukommelsesteam@alta.kommune.no​

Hukommelsesteamet består av følgende personer:
Stine Johansen, helsefagarbeider
Anne Grete Hågensen, helsefagarbeider
Lene Pedersen, ergoterapeut
Isabella Mortensen, sykepleier

Mer om Hukommelsesteamet