Hukommelsesteamet kan tilby:

  • Tidlig innsats med oppfølgingssamtaler, informasjon og veiledning til pasient og pårørende
  • Kartleggings- og utredningssamtaler i samarbeid med fastlegen
  • Kartlegging av sosialt felleskap, aktivitet, og hjelp i hjemmet
  • Informasjon og hjelp til å søke og ta i bruk hjelpemidler som støtter hukommelse, og bidrar til økt sikkerhet
  • Tilrettelegge for god funksjon i hjemmet (kognitiv rehabilitering)
  • Oppfølging av pasient og pårørende
  • Initiativ til å starte individuell plan
  • Veiledning til pårørende og helsepersonell

Last ned informasjonsbrosjyre om Hukommelsesteamet