A A A

HR og organisasjonsutvikling

Virksomhetsinformasjon

Virksomheten har ansvar for personalforvaltning, rådgivning innenfor personalområdet, arbeidsgiverpolitikk, og prosesser innen HR og organisasjonsutvikling.
Avdelingen ivaretar også HMS, IA og nærværsarbeid.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 Alta

Epost: postpe@alta.kommune.no

Konst. leder: Wenke Nilsen
Tlf: 455 11 991
Mail: weni@alta.kommune.no

 

Mer om HR og organisasjonsutvikling