A A A

Hovedverneombud

Virksomhetsinformasjon

Verneombudet skal påse at hensynet til ansattes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på en best mulig måte. Ansvarlig for ett godt Hms arbeid er leder for virksomheten, som skal involvere verneombudet i hms arbeidet på virksomheten. Minst en gang i året skal det foretas en kartlegging (risikovurdering, vernerunde, HKI-måling o.a.) av Helse Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassene som deretter ender opp i en handlingsplan HMS. Ansvar: leder i samhandling med verneombudet. På bakgrunn av dette arbeidet utarbeides det deretter en handlingsplan for HMS for sektoren. Ansvar: sektorsjef i samhandling med hovedverneombudet. Med bakgrunn i sektorvise handlingsplaner, utarbeides det til sist en handlingsplan for hele kommunen, ansvar personal.

Alta kommune har 1 hovedverneombud med vara i hel stilling.

Hovedverneombudets ansvarsområde er:
- Koordinere og stimulere aktiviteten blant verneombudene
- Rådgiver for verneombud og ansatte
- Delta på vegne av ansatte i saker på sektor- og rådmannsnivå
- Fast medlem av AMU
- Representere ansatte i byggesaker.

Oversikt over alle verneombud på de enkelte enheter

Kontaktinformasjon

Hovedverneombudet har kontorsted: Alta rådhus, 4. etg

Hovedverneombud: Nils Arne Skum
Tlf: 465 43 944 / 78 45 53 75

Mail: hovalt@alta.kommune.no


Vara Hovedverneombud: Pål Brekke
Mob: 412 49 136

Mail: pal.brekke@alta.kommune.no

 

Mer om Hovedverneombud