A A A

Hovedutvalget på besøk til Storbakken omsorgssenter

hovedutvalg på besøk

Hovedutvalg for oppvekst og kultur hadde møte den 25. februar, og avsluttet dagen med et besøk på Storbakken ungdomssenter.

Der ble de tatt vel imot av fagleder Bernhard Hienerwadel og institusjonsleder Renate Moe, som gav de en god innføring i bakgrunn, drift og utfordringer ved senteret.

leder på storbakken ungdomssenter

Storbakken ungdomssenter er Alta kommunes egen institusjon, bygd opp som en del av det store nasjonale Barnevernforsøket som Alta kommune er en av tre kommuner som har deltatt/deltar i. Storbakken er en såkalt omsorgsinstitusjon, med 6 plasser og 3 ettervernsplasser.

Vi er veldig glade for å kunne ha et godt institusjonstilbud her i Alta for de av ungdommene våre som ikke kan bo hjemme i en kortere eller lengre periode. Alternativet ville vært institusjon i Bardu eller Vadsø. Da er det ikke enkelt å opprettholde kontakt med familie, venner, skole og fritidsaktiviteter!

hovedutvalget på besøk

Storbakken gjør også en viktig innsats for barnevernet ved at de bidra med ulik type oppfølging og tjenester rettet mot hjem og foreldre ved behov og når de har ledig kapasitet.

I januar var barneombudet på besøk i Alta, og var blant annet innom Storbakken. Hun var imponert over et tilbudet vi har bygd opp: https://www.altaposten.no/nyheter/2020/02/02/Barneombudet-på-besøk-i-Alta-–-Jeg-er-veldig-imponert-20974589.ece

Fra januar 2022 kommer det en ny barnevernreform, og vi er spente på hva den bringer med seg av endringer. Uansett tenker vi at vi gjennom deltakelse i forsøket er godt skodd her i Alta til å møte den nye reformen på best mulig vis, og til det beste for brukerne våre.

Foto: Bernhard Hienerwadel

Skjema