Vi ligger i landlige omgivelser og kan boltre oss i vakre friområder. Vi har egen kjøkkenhage der vi dyrker grønnsaker og bær. Vi har fjøs med minigris, kaniner, marsvin, høner og hane. 

Naturlekeplassen i skogen brukes året rundt og vi besøker ofte gårdene som ligger i vårt nærområde. 

Det er naturen gjennom alle årstider og temaer som dyr og mat som legger føringer for det pedagogiske opplegget i barnehagen.