Alta kommune lanserer Russepodden. En podkast av og for ungdom – laget av årets russestyre som består av Thea, Gustavo (president), Max, Kevin, Marius, Jørgen og Thea.
 
Denne podkasten skal gi et ekte og ærlig innblikk i ungdommenes hverdag og skape enda større forståelse for hvilke gleder, forventninger og utfordringer ungdom møter i en periode av livet der mange valg skal tas.
 
Det kommer fem episoder i løpet av april og mai. Hver episode har faste spalter og tema.
Podkasten spilles av via Spotify og kan enkelt finnes i Alta-appen.
Logoen til russepodden

Hvorfor står Alta kommune bak Russepodden?

Alta kommune har mottatt penger fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark der formålet er fornying og innovasjon med tanke på kommunikasjon med unge. For Alta kommune medfører dette videreutvikling av barne- og ungdomsappen Alta med en podkast. Målet er å skape engasjement i målgruppen. 
 
Ungdata, elevundersøkelser og oppveksprofil for Alta kommune viser at våre ungdommer blant annet opplever ensomhet og utenforskap.
 
Podkasten er ment å være et sted der ungdom finner informasjon og ikke minst vissheten om at man ikke er alene med tanker, utfordringer og gleder – gjennom de temaene som tas opp.
For å få et godt sluttprodukt må ungdommene ta styringen – kun da vil innholdet være relevant for målgruppen.

– En reflektert og fin gjeng

Kreativ Industri har, på vegne av Alta kommune, utarbeidet konseptet, opprettet samarbeid med russestyret og står for selve produksjonen.
Vi har vært i møte med russestyret og ser frem til at denne gjengen skal produsere podkast for oss. Det er en reflektert og fin gjeng som representerer målgruppen på en god måte. Dette er også en måte å bygge bro mellom lokalsamfunnet Alta og russen, og ikke minst gir det et innblikk i ungdommers liv som vi voksne trenger. Alt for ofte snakker vi om ungdom og for sjelden med dem, sier kommunikasjonsrådgiver Astrid Krogh i Alta kommune.
 
Man kan også følge gjengen gjennom russetid og podkast-innspilling på Instagram. Her er lenke: https://www.instagram.com/russepodden/