A A A

Høgskolen med desentraliserte tilbud

informasjon
Høgskolen i Finnmark vil i løpet av 2011 tilby desentraliserte kompetansepakker i Vest-Finnmark, rettet enten mot mindre bedrifter eller befolkningen som helhet.

I april 2010 inngikk Høgskolen i Finnmark og Vest-Finnmark Regionråd partnerskapsavtale. Nå ser man de første resultater. Høgskolen utvikler kompetansetilbud som hver enkelt kan ta fra sitt hjemsted.

Les pressemelding her

Skjema