A A A

Hjertesoneskoler blir sykkeldyktige

May-Liss%2C+%C3%98vre+Alta+skole

Skoler med hjertesoner fikk ekstra belønning

Onsdag dro to av kommunens trafikksikkerhetsarbeidere ut til skolene for å gi dem belønning for å satse på trafikksikkerhet. Syv skoler har nemlig fått på plass egne hjertesoner rundt skoleområdet, som innebærer at motoriserte kjøretøy ikke skal inn i området i skoletiden. Dette gjøres for at skoleveien skal bli så trygg og sikker som mulig for elevene.

Samtidig er det en oppfordring til barna om å gå eller sykle til skolen. De som kjøres med bil, eventuelt ta buss - er det laget egne dropsoner utenfor hjertesonen som barna kan gå fra.

Skolene som fikk besøk og mottok belønning var Saga, Kaiskuru, Elvebakken, AKG, Aronnes, Gakori og Øvre Alta skoler. I tillegg er Komsa og ungdomsskolene under planlegging.

Ann-Karin Skaufell Hindbjørgmo og Gjermund Abrahamsen Wik delte ut belønningen som bestod av en stor bag med sykkelløypeutstyr som skolene kan bruke når de lærer barna opp i sykkelferdigheter. Dette er gratis for skolene og bagen inneholdt cirka 12 sammenleggbare trafikkjegler, tau, kritt og plastkjetting til å merke av veikanter og øvelser i skolegården. En egen perm med øvelser var også vedlagt, hentet fra Sykkeldyktig.no. Dette er en nettportal som både lærere og foreldre kan benytte når de ønsker å lære opp sine unger i trafikkmomenter før syklene taes frem til sesongstart.

Vi gratulerer skolene med satsingen og håper vi snart har alle med i hjertesoneordningen.

 

Aronnes+skole
Jubel på Aronnes skole
Janne%2C+Gakori+skole
Rektor på Gakori Skole, Janne Småvik.
Marie%2C+Saga+skole
Saga skole var storfornøyd med leveransen.
Monika%2C+Elvebakken+skole
Elvebakken skole fikk også en bag med utstyr
Sykkelbag
Sykkelbagen inneholder kjegler, tau, kritt og plastkjetting.

Skjema