A A A

Hjertesone - tommel opp

Hjertesone+3

Bilførere trenger en påminnelse

De som glemte seg litt torsdag i forrige uke ble møtt av blant annet disse elevene ved Elvebakken skole. De aller fleste skolebarna går eller sykler til skolen - og det er det skolen ønsker, i følge rektor Jan Ivar Knutsen. Så er det nye førsteklassinger og noen av de som har gått her før som glemmer at vi har denne ordningen. Da er vi her i dag for å minne dem på det.

Hjertesoner er en nasjonal ordning i regi av vegmyndighetene og Trygg trafikk. Det etableres en sone rundt den aktuelle skolen hvor motorisert ferdsel ikke ønskes, da det i dette området blir ekstra tett med mange barn som sykler og går. Det lages samtidig egne drop-soner hvor unger som må kjøres kan slippes av. Som oftest kan dette være på samme sted som skolebusser slipper av skolebarn. For Elvebakken sin del er dette langs E6 og barna får da ca 300 meter å gå for å komme helt frem til skoleporten. 

Hjertesone2.jpg

Denne dagen ble alle som gikk og syklet møtt med litt hurrarop og grønne tomler som ble holdt i været. Det er viktig å belønne de som gjør ting rett, sier også Bente Haugen, som jobber med samferdsel og trafikksikkerhet i kommunen.

 Hjertesone 3.jpg

Samtidig ble de som kjørte bil inn i området påmint dette, både gjennom en rød tommel som pekte ned, samt elever som delte ut informasjon om hjertesonene på nytt. 

Hjertesone 4.jpg

Hjertesone 5.jpg

Billistene som hadde glemt seg eller ikke var kjent med ordningen ble orientert av elevene om hvor dropsonene er, hvor hjertesonen strekker seg og at barna deres var velkommen til å gå eller sykle neste gang - før det ble ønsket en fortsatt riktig god dag. Foreldrene tok dette med et smil, hvorav noen også lovte å skjerpe seg.

 

Og om behovet er der kan dette bildet tale for seg, som ble tatt når skolen hadde begynt.

 Hjertesone1.jpg

Skjema