A A A

Hjertesone etablert ved Kaiskuru Nærmiljøsenter

Kaiskuru NMS

Nytt kjøremønster og nye parkeringsforhold er forandringen.

Kaiskuru NMS

Alle som ankom Kaiskuru Nærmiljøsenter første skoledag ga uttrykk for at Hjertesonen som var innført var en bra ting og hilste den velkommen. Det er skolens eget samarbeidsutvalg med foreldrene involvert som har tatt initiativet til at nærmiljøsenteret skal ta del i Hjertesoneordningen. Flere ankom gående eller på sykkel, noe som er et av målsettingene med tiltaket. Av de som kom med bil var dette med barn som hadde med en del utstyr til første dag på SFO, og generelt foreldre som fulgte sine ferske skoletrafikanter til sin første skoledag. Dette er unntakene som hjertesonen åpner for.

Kaiskuru NMS4

Kun en innkjøring på plassen var det som var nytt, mens den andre kun skal brukes til utkjøring. En imøtekommende rektor ved Frank Walseth, samt Alta kommunes representanter, Marie Rushfeldt og Gjermund Abrahamsen Wik, veiledet og forklarte bilførere hvordan det fra nå av må manøvreres. Det ble delt ut informasjon til de voksne, samt t-skjorte med Hjertesone motiv til de som ønsket.

Målet er å få vekk den unødvendige bilkjøringen inn på området så det vil bli tryggere og mer oversiktlig for de yngste som man helst ser går eller sykler til skolen. Veien foran skolen vil bli merket med egen "hjertesone" fra onsdag - så alle påminnes om å ta det ekstra rolig og pent forbi skolebygget.

Skjema