A A A

Hjemmeundervisning

Generelt om tjenesten

Tema

- SFO, Skole og utdanning
- Grunnskolene

Beskrivelse

Hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser egne barn. Kommunen fører tilsyn med hjemmeundervisningen i samarbeid med foreldrene og kan også kalle barnet eller ungdommen inn til spesielle prøver. Dersom lovens krav til hjemmeundervisningen ikke oppfylles, skal kommunen kreve at barnet begynner i skole.

 

 

 

.

Målgruppe

Foreldre til elever i grunnskolen som ut fra ideologiske og/eller religiøse/ livssynsmessige grunner anser hjemmeundervisning som det beste for barna.

Kriterier/vilkår

Det kreves ikke formell pedagogisk utdanning. Innholdet i undervisningen må følge bestemmelser gitt i opplæringsloven med forskrifter. Privat hjemmeundervisning må avgrenses mot skolevirksomhet. Dersom man underviser andres barn, er det skolevirksomhet som må godkjennes av departementet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Opplæringsloven §§ 2-1, 2-13 og 14-3

Lover

Friskolelova
Opplæringslova

Retningslinjer

Retten til privat hjemmeundervisning

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
Telefon:78455000
Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta

Ansvarlig enhet

Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
Telefon:78455000
Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
Andre opplysninger
Gyldig til
2016-12-31