A A A

Hjemmetjenester

Virksomhetsinformasjon

Virksomhet for hjemmetjenester har til formål å yte omsorgstjenester til personer som har behov for helse- og omsorgstjenester.

De fleste av disse tjenestene er hjemlet i Lov om kommunale Helse- og omsorgstjenester.

Virksomhet for hjemmetjenester:

Kan yte følgende tjenester:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp
  • Støttekontakt
  • Trygghetsalarm
  • Matombringing
  • Omsorgslønn

Virksomhet for hjemmetjenester er delt opp i tre avdelinger som omfatter, hjemmesykepleie i avdeling for østkanten av Alta og avdeling vestkanten Alta. Avdeling Altafjord omfatter hjemmesykepleie for ytre øst Alta og ytre vest Alta, samt hjemmehjelp for hele kommunen.

Hvis du er usikker på hvilken avdeling du ønsker kontakt med, vil du ulike avdelingene veilede deg til rett plass.

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 78 45 54 50

Besøksadresse: Markveien 29-33
Alta helsesenter (2. etg), Hovedinngangen

Postadresse: Boks 1383, 9506 Alta

Virksomhetsleder for hjemmetjenester: 
Siw Anita Sletten, 78 45 54 22 / 971 82 938

Leder hjemmesykepleien avdeling øst:
Randi Åkvik, 78 45 54 47

Leder hjemmesykepleien avdeling vest:
Mette Gro Bekkemellem 78 45 56 44

Leder hjemmesykepleien avdeling Altafjord:
Lisa Mathisen 78 45 54 43

 

E-post:postmottak.hs@alta.kommune.no

Mer om Hjemmetjenester